NRK Meny

Får pengar til kulturbygg

Sju kulturbygg i fylket får til saman nesten ein halv million kroner. Det er prosjektet Huset i bygda, i regi av Sogn og Fjordane ungdomslag, og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane som har delt ut pengane. Dei som får pengar er Askvoll samfunnshus (50 000 kroner), Olden ungdomslag (70 000 kroner), Mardal skule (100 000 kroner), Breimshallen (40 000 kroner), Fjellvarden (25 000 kroner), Breidvik/Bålen grendehus (140 000 kroner) og Balestrand bygdehus (70 000 kroner).

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.