NRK Meny

Får pengar til kompetansesenter

Fagskulen i Sogn og Fjordane startar i haust opp eit næringsretta kurs- og kompetansesenter. Det er klart etter at skulen i dag fekk 1,9 millionar kroner frå Regjeringa. Senteret blir ikkje ein fysisk plass, men blir eit senter som skal yte tenester på ulike fagområde til heile Sogn og Fjordane. Rektor ved skulen, Reidar Grønli, seier skulen også spyttar inn over ein million kroner i senteret. I tillegg til å tilsette ein prosjektleiar skal det brukast to millionar kroner på teknologisk utstyr.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.