Får nye statsadvokatar

Frå 1. mars skal Sogn og Fjordane vere fullt operativt som statsadvokatembete med Hordaland. Då skal også det nye Vest politidistrikt vere fullt operativt. Tidlegare var Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal eitt statsadvokatembete. Den nye ordninga fører ikkje til endringar for Bergen og Molde som kontorstader for statsadvokatane.