NRK Meny

Får mindre i spelemidlar

Jølster kommune vil få redusert tilskotet av spelemidlar til bygging av ny idrettshall på Vassenden. Årsaka er at hallen vert bygd på delar av den noverande kunstgrasbana (bilde) som vart bygd i 2005. Bygginga av bana fekk 453.000 kroner i spelemidlar, og tilskotet til idrettshallen vert redusert med ein stor del av den summen. Det skal byggast ny ei ny kunstgrasbane etter oppføringa av hallen, og til dette kan dei søke om spelemidlar.

Kunstgrasbana på Øyaflata på Vassenden
Foto: Arianrhod Engebø / NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.