NRK Meny

Får mellombels utsleppsløyve

Steinvik fiskefarm AS ved Veiesund i Flora kommune får mellombels utsleppsløyve for opp til 3120 tonn biomasse, fram til 2018. Det melder Fylkesmannen. Fylkesmannen skriv i si avgjerd at staden ikkje bør bli ein permanent base for akvakultur, men at eitt års løyve ikkje vil gje irreversible skadar på naturen.

Steinvik Fiskefarm
Foto: Ottar Starheim / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.