Får løyve til utviding

Regjeringa har i dag gjeve løyve til at Sogn og Fjordane Energi får utvide kraftverket i Åskåra i Bremanger ved å byggje Bredvatn kraftverk og regulere Øvre Bredvatn. Bredvatn kraftverk vil produsere om lag 275 gigawattimar med straum, noko som svarar til 3400 husstandar. Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) seier at dei har tatt omsyn til natur og miljø når dei no har gjeve løyve til utbygginga.