NRK Meny

Får ikkje undervise flyktningar

Den kristne friskulen Sygna vidaregåande skule i Balestrand, får ikkje undervise i norsk og samfunnsfag, som del av introduksjonsprogrammet til flyktningar i Balestrand kommune. Det var kommunen som ville at friskulen skulle bidra til undervisinga, men no har Kunnskapsdepartementet sagt nei, skriv avisa Dagen. Grunngjevinga er at friskular ikkje får drive anna verksemd enn det Kunnskapsdepartementet gir dei tilskot til. Rektor på Sygna vidaregåande skule, Joakim Hector, er skuffa.

Sygna vidaregåande skule i Balestrand
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.