NRK Meny

Får ikkje tak i barnevernet

Då eit barn i Sunnfjord vart mishandla i heimen i helga, vart han ikkje teken hand om av barnevernet, men teken med til krisesenter i Florø, skriv Firda. Årsaka er at barnevernstenestene i Sunnfjord ikkje har bemanning i helgene, og kunne difor ikkje ta hand om barnet. Barnet har budd på krisesenter i to døgn.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.