Får ikkje leggje ned sjukehus

Helse Førde får ikkje legge ned institusjonar i arbeidet med å få budsjettet i balanse.

- Dei sentrale bindingane står ved lag.

Det er den klåre meldinga styreleiar Clara Øberg har fått frå styreleiar Oddvar Nilsen i Helse Vest.

Øberg seier styret tar dette til etterretning.