Får ikkje ekstra fiskekvotar

Fiskarane i Sogn og Fjordane slit ikkje nok til å få tildelt distriktskvotar.

Regjeringa vil gi distriktskvotar berre til dei tre nordlegaste fylka. Desse ekstra kvotane må fiskast utanfor kysten i Nord-Noreg.

Dei ekstra kvotane har som føremål å skape aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.

- Urettferdig

Nestleiar i Sogn og Fjordane fiskarlag, Geir Magne Røys, seier at alle fylke langs kysten slit med dei same problema og at ordninga difor blir urettferdig.

- Vi er i utgangspunktet i mot heile ordninga fordi den favoriserer fiskarar ein enkelt stad i landet, seier Røys.

Distriktskvoter er førebels ei prøveordning og er no ute på høyring.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.