Får ikkje ekstra fiskekvotar

Fiskarane i Sogn og Fjordane slit ikkje nok til å få tildelt distriktskvotar.

Regjeringa vil gi distriktskvotar berre til dei tre nordlegaste fylka. Desse ekstra kvotane må fiskast utanfor kysten i Nord-Noreg.

Dei ekstra kvotane har som føremål å skape aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.

- Urettferdig

Nestleiar i Sogn og Fjordane fiskarlag, Geir Magne Røys, seier at alle fylke langs kysten slit med dei same problema og at ordninga difor blir urettferdig.

- Vi er i utgangspunktet i mot heile ordninga fordi den favoriserer fiskarar ein enkelt stad i landet, seier Røys.

Distriktskvoter er førebels ei prøveordning og er no ute på høyring.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.