NRK Meny

Får ikkje byggje ut kraftverk

Miljødirektoratet avslår ein klage frå Småkraft AS om dispensasjon for verneforskrifta for Stølsheimen landskapsvernområde. Fylkesmannen har tidlegare sagt nei til Småkraft sitt ønske om å bygge ein inntaksdam til eit kraftanlegg i Breidalselva på sørsida av Høyanger. Miljødirektoratet skriv i avslaget at vasskraftutbygging fort vil komme i direkte strid med vernet, sjølv om det er snakk om ein liten dam i randsona av verneområdet.

Stor auke i bedriftar som tilbyr opplevingar til turistar
Fotballfeber i Florø før tidenes første fjerderundekamp i cupen
veger, arbeid med reparering etter flommen, hotell, gjestehus, parkeringsplasser med busser, busser