Får høve til å søke om erstatning

Fylkesmannen har sendt brev til nesten 200 grunneigarar i Nærøyfjorden, der det vert opna for at dei på ny kan søke om erstatning etter utmarka deira vart landskapsvernområde. Det skriv bt.no. 33 grunneigarar har alt fått utbetalt over 10 millionar kroner i erstatning, men mange hevdar at dei aldri er blitt informerte om at det var råd å søke om erstatning.