NRK Meny

Får gjere sikringstiltak i Nausta

Naustdal kommune har fått løyve av Fylkesmannen til å utføre sikringstiltak i elva Nausta. Dei har søkt om få gjere førebyggjande tiltak på ei 50 meter lang strekning nedanfor Naustdalsfossen. I tillegg vil kommunen flytte elvekanten for å føre elveløpet tilbake til der det var før flaumen i oktober.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.