NRK Meny

Får gjeldsutsetjing

Bremanger får tre år ekstra til å betale ned Terra-gjelda. Kommunen hadde i utgangspunktet fått ti år til å dekkje inn underskotet, men søkte om lenger nedbetalingstid, noko kommunaldepartementet no har godtatt. Saman med Vik og fleire andre kommunar tapte Bremanger store summar på feilslåtte investeringar gjennom den såkalla Terra-saka.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.