NRK Meny

Får flytte bomstasjon

Fylkesutvalet har ingen merknad til at ein av bomstasjonane i Førdepakken blir flytta kring 400 meter lenger nord mot Bruland på E39. Førde kommune ynskjer å flytte stasjonen fordi dei fryktar den kan komme i konflikt med tilkomsten til den nye handelsparken på Brulandsvellene. Saka skal også sendast til nabokommunane til uttale.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.