NRK Meny

Får flytte bomstasjon

Fylkesutvalet har ingen merknad til at ein av bomstasjonane i Førdepakken blir flytta kring 400 meter lenger nord mot Bruland på E39. Førde kommune ynskjer å flytte stasjonen fordi dei fryktar den kan komme i konflikt med tilkomsten til den nye handelsparken på Brulandsvellene. Saka skal også sendast til nabokommunane til uttale.