Får felles flyktningteneste

Frå sommaren 2016 vil ein ha felles flyktningteneste i Nav Aurland og Lærdal. Det skriv Aurland kommune på sine heimesider. Aurland har sett seg som mål å busetje seks flyktningar i året i fem år framover. For å nå dette målet er kommunen avhengig av hjelp frå lokalbefolkninga for å få nok bustadar på plass.