NRK Meny
Normal

Håpar nytt fellingsløyve på jerv vil redusere sauetap

Fylkesmannen i Oppland har gjeve løyve til felling av jerv i Breheimen nasjonalpark. Det håpar ordførar i Luster, Ivar Kvalen, vil redusere sauetapa også i Sogn.

Jerv

FELLINGSLØYVE: Eit jaktlag i Lom får løyve til å frakte personell med helikopter til Breheimen nasjonalpark i samband med jervejakt.

Foto: Kjartan Trana

– Jerven vandrar i fjellområda mellom Luster, Årdal, Lom og Skjåk. At jerven no angrip beitedyr på Skjåk-sida er tilfeldig, det kunne like gjerne vore i Luster. Så fellingsløyve vil vere positivt også for beitedyr i Sogn, seier ordførar i Luster, Ivar Kvalen.

Styret i Breheimen nasjonalpark gav måndag løyve til at jaktlaget får bruke helikopter i samband med jakta, for å transportere inn personell. Løyvet gjeld fram til 29. juli, eller så lenge fylkesmannen i Oppland forlengjer jaktløyvet.

Større sauetap i år enn tidlegare

I fjellet mellom Naddvik i Årdal og Lærdal er det siste tida funne kring 30 sauekadaver, og eit fellingsløyvet som er gjeve i Sogn og Fjordane er utvida til 12. august.

– Det er uro kring dei auka tapstala på beitedyr. Rovdyrangrepa på desse dyra har vore verre enn i fjor. Ein er obs på utviklinga, og eg meiner det burde vore eit meir effektivt uttak av skadedyr, seier Kvalen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.