NRK Meny

Får faresonekart

NVE er no i full gang med å lage faresonekart for kommunane i landet. 120 kommunar er prioriterte i eit ganske nytt prosjekt for å kartlegge skredfare. NVE er no ferdig med rundt 15 kart på landsbasis, ifølgje regiondirektør i NVE, Brigt Samdal. Nokre kommunar i fylket har allereie fått, og fleire skal få. Lærdal kommune får overrekt sitt kart på måndag.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast