NRK Meny

Får faresonekart

NVE er no i full gang med å lage faresonekart for kommunane i landet. 120 kommunar er prioriterte i eit ganske nytt prosjekt for å kartlegge skredfare. NVE er no ferdig med rundt 15 kart på landsbasis, ifølgje regiondirektør i NVE, Brigt Samdal. Nokre kommunar i fylket har allereie fått, og fleire skal få. Lærdal kommune får overrekt sitt kart på måndag.