NRK Meny

Får dronninga sin skulepris

Firda vidaregåande skule på Sandane har fått dronning Sonja sin skulepris for 2017. Skulen får prisen for arbeidet med likeverd og inkludering og at dei ser kvardagen til elevane i ein større samanheng. Prisen vert overrekt av dronninga sjølv på eit arrangement på skulen 28. november. Prisen er på 250.000 kroner og eit kunstverk utforma av dronninga.

Firda vidaregåande skule får dronning Sonja sin skulepris
Foto: Kaia Viki / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.