NRK Meny

Får dispensasjon for to bøyer

Aurland hamnevesen får plassere ut to flytebøyer i Flåm, trass i at desse er i strid med kommuneplanen. Kommunen avslo dispensasjon til den inste bøya, ei avgjerd hamnevesenet klaga på. Den ytste bøya fekk dispensasjon, noko fleire klaga på.

Fylkesmannen har no konkludert med at vilkåra for dispensasjon er til stades for begge bøyene. Det er lagt særskilt vekt på at både fortøying ved kai og oppankring i fjorden vert tryggare av å setje opp dei to bøyene.

Stor auke i bedriftar som tilbyr opplevingar til turistar
Fotballfeber i Florø før tidenes første fjerderundekamp i cupen
veger, arbeid med reparering etter flommen, hotell, gjestehus, parkeringsplasser med busser, busser