Får bygge i freda sjukehuspark

Fylkesmannen har sagt ja til at Førde kommune får byggje ein 700 meter lang sykkel- og gangveg i den freda sjukehusparken ved Førde sentralsjukehus. Det skriv avisa Firda. Helse Førde har tidlegare protestert og send klage på planane. Men no får dei altså ikkje medhald i klaga, og dermed sparer kommunen 17 millionar kroner på at dei slepper å flytte sykkel- og gangvegen.