NRK Meny

Får Bygdeutviklingsprisen 2014

Haugen Gardsmat i Flåm blir tildelt Innovasjon Norge sin Bygdeutviklingspris 2014 i Sogn og Fjordane. Haugen Gardsmat er eigd og driven av Odd Lothe Ohnstad og Kristine Grønner Ohnstad. Kjerneverksemda er kjøttforedling med basis i råvarer av sau og lam frå Aurland, tamrein, svin og hjort. Avgjerda i juryen var samrøystes, og prisen er på 50.000 kroner.

Kristine Grønner Ohnstad og Odd Lothe Ohnstad får Bygdeutviklingsprisen
Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune
Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.