NRK Meny
Normal

Får 700 000 til integreringsprosjekt

4H, Røde Kors og Idrettskrinsen i Sogn og Fjordane får 700.000 kroner til eit samarbeidsprosjekt om integrering.

Hjørdis Vik og Åge Avedal

FÅR STØTTE TIL INTEGRERINGSARBEID: Hjørdis Vik i Gjensidigestiftinga og Åge Avedal i 4H.

Foto: Gjensidigestiftinga

– Dette var ei hyggeleg julegåve. No har vi fått pengar som gjer oss i stand til å gjere ein god innsats for integrering det komande året, seier Åge Avedal i Sogn og Fjordane 4H.

Pengane dei tre frivillige organisasjonane har fått skal gå til eit prosjekt dei har kalla «Samspel».

– Vi ser at det vert busett svært mange flyktningar rundt om i kommunane. No har vel snart alle kommunar i fylket tatt i mot flyktningar, og då må vi i dei frivillige i organisasjonane vere i stand til å ta i mot dei på ein god måte, seier Avedal.

Integrering

– Det held ikkje berre med tilbod om arbeid og skulegang. Dei som kjem til landet må og få høve til å verte ein del av det frivillige livet, seier Avedal.

Difor sette dei tre organisasjonane seg saman for å sjå kva dei kunne gjere. Resultatet er eit prosjekt som både skal gi innvandrarar betre informasjon om fritidstilbod og organisasjonsliv, samstundes som leiar og tillitsvalde i organisasjonslivet får betre kunnskap om kulturar, mangfald og inkludering.

– I Gjensidigestiftinga er vi opptekne av å skape eit tryggare, sunnare og meir aktivt samfunn. Med flyktningkrisa ferskt i minne så meiner vi at det som dei tre frivillige organisasjonane gjer her er viktig både for flyktningar og samfunnet elles, seier Hjørdis Vik.

Magasin og konferanse

For å nå ut til dei mange innvandrarane som kjem til fylket, både arbeidsinnvandrar og flyktningar, ynskjer dei tre organisasjonane å gi ut eit informasjonsmagasin.

– Der ynskjer vi å presentere frivilligheita i Sogn og Fjordane på ulike språk. Målet er at alle som kjem til fylket skal få dette magasinet, seier Avedal.

I tillegg er målet å gjennomføre 10 kveldskurs i inkluderingsarbeid for frivillige og leiarar i heile fylket i løpet av 2017.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.