Får 100.000

Førde kommune har fått 100.000 kroner i tilskot til utvikling av ein frisklivssentral i kommunen. Ein frisklivssentral er ei kommunal helse- og omsorgsteneste. Målgruppa er personar som har behov for å endre levevanane for å førebygge sjukdom, eller leve betre med diagnosar dei allereie har fått. Førde kommune vil mellombels tilsetje ein person i ei 50 prosent stilling.