NRK Meny

Får 100 000 til hydrogen

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har fått 100 000 frå Miljødirektoratet til ei nasjonal satsing på hydrogen. Dei har teke initiativ saman med Norsk hydrogenforum til eit fylkeskommunalt hydrogennettverk. – Målet er til dømes å gå til innkjøp av kollektivtenester og etablering av infrastruktur, samt bygge kompetanse i fylkeskommunane, seier prosjektleiar Elisabet Kjerstad Bøe.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.