Fann nye ulovlege lagringsplassar

Jølster kommune har funne to ulovlege lagringsplassar for boss, det skriv Firda i dag. Kommunen skal mellom anna ha funne ein buss, ei campingvogn og to båtar. Grunneigarane der dei to lagringsplassane ligg, kan i følgje avisa vente seg ei bot på 15.000 kroner kvar.