NRK Meny

Fann ikkje parasitt i Lærdalselvi

Det er ikkje gjort funn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselvi. Det syner dei siste resultata etter at Veterinærinstituttet har undersøkt over 400 laksungar frå elva. Lærdalselvi vart handsama med aluminiumssulfat i 2011 og 2012. Vassdrag som er behandla mot gyro vert undersøkte årleg fem år etter behandling før ein friskmelder vassdraget.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.