Fann båt utan førar

Ein fritidsbåt på driv er teken hand om i Risnesfjorden i Gulen.

Laster Twitter-innhold