Fanga uvêret på video

Kraftig vind og nedbør har skapt problemer flere steder i Sør-Norge denne helgen.