Fanaråken Opp endrar løypa

Vêrmeldinga for laurdag gjer at løypetraseen for motbakkeløpet Fanaråken Opp 2018 vert endra. Nysnø på toppen og fare for stor elv gjer at me ut frå sikkerheitsomsyn vel å flytte løpet, skriv IL Fanaråk på heimesida. Motbakkeløpet vil i morgon starte i Fortun og ha målgong ved Turtagrø, melder arrangøren.