Fakkeltog mot gruve

Innbyggjarane i Vevring i Naustdal skal ha fakkeltog i protest mot gruveplanar.

Fakkeltog

Illustrasjonsfoto.

Foto: Åsmund Hasli / NRK

Innbyggjarane i Vevring i Naustdal skal ha fakkeltog i protest mot gruveplanar.

Nordic Mining vil starte gruvedrift i Engebøfjellet, og planen er å dumpe fleire millionar tonn slam i Førdefjorden.

Motstandarane meiner dette vil øydelegge miljøet.

Nordic Mining vil investere over 2 milliardar kroner på uttak av rutil, og dette skal gje 100 nye arbeidsplassar i bygda.

Fakkeltoget vert 22. november.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.