NRK Meny
Normal

Færre tilsette i oppdrett

Det blir stadig færre tilsette innan fiskeoppdrett, trass i svært gode tider for næringa.

Tilsett i fiskeoppdrett
Foto: NRK

I Sogn og Fjordane er det no berre 144 tilsette innan oppdrett av laks og aure.

Nestleiar i Senterpartiet, Lars Peder Brekk, seier dette er tankevekkjande.

Oppdrett skulle vere berginga

Draumen i distrikts-Noreg har vore at oppdrettsnæringa skulle vere med å redde distrikta gjennom å skape vekst og titusenvis av arbeidsplassar. Men tal frå Fiskeridirektoratet viser at sysselsettinga går stadig nedover. På landsbasis var det 4100 tilsette i 2005,  dette er 150 færre enn i 2004. Dette skjer trass i at 2005 var eit godt år for næringa med god lønsemd. Og trenden har vore stabilt negativ sidan 2001.

- Politikarane har litt av skulda

Trenden i næringa har vore at store selskap, med hovudkontor i dei store byane, som Pan Fish, kontrollerer stadig meir av næringa. Difor meiner Brekk at politikarane må ta sin del av skulda for at arbeidsplassane forsvinn

- Positiv utvikling

Men styreleiar i Fiskeri og Havbruksnæringas Landsforening, Sveinung Sandvik, seier dette er ei positiv utvikling, for det viser at næringa blir meir effektiv.

I Sogn og Fjordane var det i 2004 berre 154 tilsette i havbruk her i fylket. I fjor gjekk dette ned til 144 tilsette.

Langt fleire totalt

Men dette er berre dei som er tilsette i oppdrettsanlegga. Den totale sysselsettinga i havbruk er ein del større. Berre i Flora er det 260 arbeidsplassar når ein reknar med fiskeforfabrikken Ewos, eksportfirma, slakteri, røykeri og eit IT-firma som har spesialisert seg på løysingar for oppdrettsnæringa.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.