Færre søkjer om støtte

Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at færre sauebønder søkjer om støtte, skriv NTB. 13.800 sauebønder har søkt om produksjonstilskot, noko som er 3,7 prosent færre enn i 2018. Samtidig melder SSB at i 2018 var det over ein million sauer i Noreg, medan no er talet nede i 937.000 dyr.

Sauer Meråker
Foto: Tariq Alisubh/NRK