NRK Meny

Færre flyg frå Florø

Tal på flypassasjerar på Florø lufthamn var i juli i år mykje lågare enn på same tid i fjor. Totalt 7559 passasjerar reiste med fly i Florø i juli, noko som er ein nedgang på over 17 % samanlikna med juli i fjor. Det er særleg trafikken til oljeinstallasjonar i Nordsjøen som går ned, Offshore-flytrafikk frå Florø har gått ned med over 30 % det siste året.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.