Færrast i landet med klamydia

Ingen fylke i landet ligg lågare på klamydia-statistikken enn Sogn og Fjordane. Ein oversikt frå folkehelseinstituttet visar at berre 274 får diagnostisert klamydia per 100.000 innbyggjarar. Det er langt under gjennomsnittet som ligg på kring 500 stykke per 100.000.