NRK Meny
Normal

Få nye fylkesveganlegg

Når vegarbeidet mellom Olden og Innvik er ferdig i mars neste år er det lite nytt som skjer med fylkesvegane i Sogn og Fjordane.

Tunnelopning Innvik-Loen

GJENNOMSLAG: Frå markeringa av gjennomslaget i Vanbergtunnelen på Olden-Innvik i desember 2016.

Foto: Adalheidur Oldeide/NRK

Arbeidet med strekninga Ugla-Skarstein på fylkesveg 60 mellom Olden og Innvik har gått svært godt, og difor blir det opning alt tidleg i mars 2018.

– Det er tre-fire månader tidlegare enn planlagt, så det er kjempemessig, seier Dina Lefdal, som er direktør for samferdsle i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

– Har stått på

Ho seier at det har vore eit godt samarbeid mellom Statens vegvesen og entreprenøren, Kruse Smith AS..

– Det har vore ein entreprenør der som verkeleg har stått på for å få arbeidet unna, så dette har vore eit skikkeleg gladprosjekt for oss.

Det var gjennomslag i den 1,2 kilometer lange Vanbergtunnelen i desember 2016. I tillegg blir det bygt 4,1 kilometer veg i dagen. Kostnaden er om lag 378 millionar kroner.

Dina Lefdal

– LITE TIL NYINVESTERING: Direktør for samferdsle, Dina Lefdal.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Men utanom Olden-Innvik har ikkje Dina Lefdal så mange nye vegprosjekt å gle seg over på fylkesvegnettet.

– Nei, akkurat no har vi ikkje mange større prosjekt i kjømda. Vi skal starte eit rassikringsprosjekt ved Kleiva på Stadlandet, der vi skal byggje ein liten tunnel. Så håpar vi at vi etter kvart kan sette i gang med rassikring av Flovegen i Stryn. Men den er ikkje heilt fullfinansiert enno.

– Bekymringsfullt

I fjor var det mykje snakk om at Sogn og Fjordane fylkeskommune dei komande åra får mykje mindre å rutte med. Dina Lefdal seier at dette ikkje har hatt så stor innverknad på 2017.

– Vi har det framleis hengande over oss at inntektene skal gå ned, og det er bekymringsfullt når det gjeld satsinga framover. Vi merkar ikkje veldig mykje til det i 2017, sett bort frå at vi ikkje har veldig mykje pengar til investeringar. Men til drift og vedlikehald har vi greidd å halde oss på same nivået som før.

Til saman har fylkeskommunen 1388 millionar kroner til bruk til samferdsel i 2017, av dette er 383 millionar til investeringar. Her er noko av det som det blir brukt pengar på:

 • Fv 53 Årdal-Tyin: Ny brøytestasjon Holsbru (bygging i 2018)
 • Fv 614/fv 577 Myklebust
 • Fv 622 Nordfjordeid-Torheim, Hundeidbrua
 • Trafikktryggingstiltak, m.a. rekkverk
 • Skredsikring fv 633 Kleiva i Selje
 • Skredsikring fv 242 Skjerdalsbergi i Aurland
 • Skredsikring fv 53 Eldegardsbergi i Årdal
 • Sikring av Eikeneskrysset på fv 609 i Askvoll
 • Oppgradering av Høyangertunnelen, Kvernahugtunnelen, Røneidstunnelen, Ottatunnelen, Råumstunnelen og Hovdetunnelen, alle på fv 55
 • Oppgradering av Osstrupen bru på fv 542 Eikefjord-Stavang
 • Planlegging av m.a. Førdepakken, fv 481 Førde sentrum-Slåtten skule og bru frå Førdehuset til E39 Hafstad.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.