Få lokale spelarar

Johan Hove er ein av berre seks spelarar frå Sogn og Fjordane i a-stallen til Sogndal. Det er det lågaste talet nokon gong, skriv Sogn Avis. Sportsleg leiar i Sogndal, Håvard Flo, seier at krava til førstelagsfotball gjer at nålauge har blitt trongare. Flo håpar på fleire lokale spelarar på sikt.