NRK Meny
Normal

Etterlyser betre kai i Undredal

– Det er skammeleg at vi ikkje skal ha så mykje som ei lita flytebrygge å by båtturistar som kjem, seier Leif Finden i Aurland.

Undredal

IKKJE LETT Å KOME I LAND: I Undredal ynskjer dei seg flytekai, slik at dei lettare kan ta i mot båtturistar.

Foto: Leif Finden

Sundag tok Finden bilete då ei gruppe turistar frå hurtigruteskipet Fram skulle i land i Undredal.

– Eg har etterlyst flytebrygge her i fleire år. Det er det same enten det er store eller små båtar som kjem og gjerne vil stoppe, då har dei ikkje nokon stad å legge til.

Skal Undredal kunne ta del i den turistveksten som dei blant anna opplever i Flåm, må kommunen legge betre til rette også i Undredal, meiner Finden.

Må ha ein viss trafikk

Noralv Distad

VIL SJÅ PÅ SAKA: Noralv Distad (H) er ordførar i Aurland.

Foto: Ole André Rekkedal

Det er ein tanke som ordførar i Aurland, Noralv Distad, ikkje er framand for, men han peikar samstundes på at dei kaiane som er i bygda frå før er private.

– Føresetnaden for å gjere noko er jo at det i utgangspunktet er trafikk av eit visst omfang, seier Distad.

– Det er vel gjerne kjernen i problemet, utan brygge - lite trafikk og lite trafikk - ingen brygge?

– Det kan du seie, men no er det slik at når det gjeld den trafikken som er i Undredal med rutebåt og safaribåtar, så har ein private kaiar som kan ta i mot dei. Så får vi sjå om vi skal bidra med pengar til investeringar eller om vi skal overlate det til dei private.

Undredal

MÅ IMPROVISERE: Mannskapet frå hurtigruteskipet Fram er vande med å improvisere når dei skal setter turistar i land langs kysten.

Foto: Leif Finden

Vil sjå på saka

– Kjem det inn ein førespurnad til kommunen om å sjå nærare på dette, så kan eg formidle det vidare til hamnevesenet, som då kan vurdere saka, seier Distad.

I Undredal er Finden klar på kva han meiner må til for at fleire turistar skal kunne kome til bygda.

– Då må vi få ei flytebrygge som gjer at vi kan ta i mot folk på skapleg vis, seier Finden.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.