NRK Meny
Normal

Etterforskinga av Veronica-saka kan ta fleire månadar

Politiet har funne ting i etterforskinga som må gjerast på nytt i Veronica-saka.

Arne Johannessen
Foto: Christian Blom / NRK

– Eg gruppe på fire personar går gjennom saka på nytt, for å kvalitetssikre etterforskinga og sjå etter nye arbeidsoppgåver eller nye innfallsvinklar til etterforskinga, seier regionlensmann Arne Johannesen i Sogn.

Gruppa består av ein person frå Kripos og etterforskarar frå politiet som jobbar seg gjennom etterforskingsmateriale etter at Veronica Heggheim Stegegjerdet vart funnen død i Barsnesfjorden 14. november. Obduksjonsrapporten konkluderte med at Veronica døydde av drukning og dødsfallet vart etterforska som mistenkjeleg.

Veker og månadar

Gjennomgangen vil ta tid, trur Johannesen.

– Det vil ta nokre veker og kanskje også månadar. Det er vanskeleg å seie, for det kan dukke opp nye arbeidsoppgåver undervegs. Men dette er først og fremst ei kvalitetssikring av alt som er gjort.

– Kva gjer etterforskarane?

– Ein går gjennom avhøyr, ser gjennom analysar og summerer opp. Så skal ein lage ei oppsummering av saka.

Årøy

FUNNEN: Veronica Heggheim Stegegjerdet vart funnen død i Barsnesfjorden i Sogndal 14. november, etter å ha vore sakna sidan 25. oktober.

Foto: Geir Bjarte Hjetland

Arbeidsoppgåver er identifisert

Så langt kan ikkje Johannesen stadfeste om nye vitne skal kallast inn.

– Men eg kan seie at det er allereie identifisert arbeidsoppgåver som må gjerast. Det er heilt openbart, men kva tid dette skal skje er for tidleg å seie.

Utover dette ønskjer ikkje Johannesen å seie meir om innhaldet i etterforskinga og kva vurderingar dei gjer undervegs. Men saka er ikkje ferdig før denne gruppa har konkludert.

Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå