NRK Meny

ESA seier ja til fjorddeponi

EFTA sitt overvakingsorgan, ESA, meiner regjeringa har sitt på det reine i fjorddeponi-saka i Førdefjorden. Det skriv Firda. Både politikarar i Førde og fleire organisasjonar har klaga inn saka. ESA er trygge på at regjeringa har gjort nøye vurderingar av verdien av arbeidsplassane opp mot risikoen for miljøøydelegging, og at alle grep for å unngå det siste er gjort.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.