Eras meld for sink-utslepp

Politiet har meld Eras Metall etter eit ukontrollert utslepp av sink i Høyangerfjorden torsdag.

Dagleg leiar i selskapet, Christian Landaas, seier til Bergens Tidende at det var snakk om eit par kilo.

Poltiførstebetjent Arnt Olav Aas seier dette utsleppet vitnar om at Eras ikkje har kontroll med utsleppa. I september i fjor vart Eras politmeld for å ha sleppt ut 130 kilo bly.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.