Er sjukmeld frå alle verva sine

Jacob Nødseth er sjukmeld frå stillinga som politisk rådgjevar for ordføraren i Flora, og frå sine folkevalte verv i kommunen for Høgre.

Jacob Nødseth

SJUKMELD: Jacob Nødseth er sjukmeld på ubestemt tid.

Foto: Oddleif Løset / NRK

Flora-ordførar Bengt Solheim-Olsen informerer i ei pressemelding måndag at den politiske rådgjevaren hans er sjukmeld på ubestemt tid.

Jacob Nødseth har i tillegg til å vere medlem av formannskapet og bystyret fleire politiske leiarverv i Flora kommune. I Nødseth sitt fråvere vil nestleiarane forvalte leiarmynda knytt til dei respektive utvala:

  • Hovudutvalet for helse- og sosial – Halvor Halvorsen (V)
  • Klientutvalet for helse- og sosial – Halvor Halvorsen (V)
  • Plangruppa og koordineringsgruppa for ny helse-, sosial- og omsorgsplan – Halvor Halvorsen (V)
  • Klagenemnda for enkeltvedtak etter forvaltningslova – Jarle Sundal (V)

I Jacob Nødseth sitt fråvere vil Høgre sin talsperson for helse-, sosial- og omsorgssaker vere Anita Solheim Steinset som er medlem av helse- og sosialutvalet og helseplangruppa.

Det er ikkje klart kva som ligg til grunn for sjukmeldinga til den profilerte politikaren.

NRK.no har vore i kontakt med fleire kjelder i partiet Høgre. Ingen ønskjer å kommentere sjukmeldinga utover pressemeldinga frå Flora-ordføraren. Nødseth har sjølv ikkje vore tilgjengeleg for NRK.no, men vil overfor firda.no ikkje kommentere saka.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.