Enklare å betale på flyplassane

I løpet av hausten vert det innført eit nytt system for parkering på flyplassane i Sogn og Fjordane. Automatisk skiltgjenkjenning vil då syte for at dei reisande slepp både å trekke parkeringsbillett og betale manuelt. Dermed vil dei reisande også unngå parkeringsbøter. I alt er det 24 flyplassar som får det nye systemet.