Energistreiken kan ramme gondolbana

Streiken i energibransjen skapar vanskar for gondolprosjektet i Loen. Stryn Energi manglar montørar til å kople på straumen.

På pynten

TANKEN: Slik er det tenkt at det skal bli på toppen av Hoven i Loen. Arbeidet er godt i gang, men straumen som skal koplast til gondolbana kan bli utsett.

Foto: Arkitekt Tore Geir Aaland og siv. ing. Eva Eide Koefoed / Teikning

SISTE 3. november: EL- og IT-forbundet har gjeve Stryn Energi dispensasjon for tre montørar, slik at dei kan fullføre arbeidet med å kople Hoven-Loen-prosjektet til straum.

Straumen skulle etter avtalen koplast på fredag. No gjer streiken at dette kanskje må utsetjast.

– Vi har søkt om dispensasjon for fleire montørar. Til no har vi fått mange avslag, seier energisjef Jan Træen i Stryn Energi.

Gondolprosjektet Hoven-Loen har varsla erstatningskrav på 1,6 millionar kroner.

– Dette har vi avvist. Stryn Energi har ikkje kontroll på denne streiken, seier energisjefen.

Ekstraarbeid

Jan Træen

AVVIST: Energisjef Jan Træen i Stryn seier dei har fått mange avslag på dispensasjonssøknadane sine.

Foto: NRK

Også montørar i Årdal, Lærdal og Aurland er tekne ut i streik . Verken i Aurland eller Lærdal har streiken fått følgje for kundar, opplyser selskapa. I Stryn er derimot Træen spent på kva som skjer dei næraste dagane.

– Vi merkar mykje ekstraarbeid knytt til streiken. Og nye straumkundar ventar på å bli påkopla.

– Vi har fått dispensasjon for ein montørformann. Og på Hoven-Loen har vi i tillegg ein montør som ikkje er organisert i el og IT-forbundet, samt ein lærling. Vi har søkt om dispensasjon for tre til, seier Træen.

– Men vi har fått mange avslag. Den verkar ganske negativt so langt, seier energisjefen.