Endringar på ferjerute

Anløpet til Krakhella på sambandet Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella blir no gjenoppteke, melder Vegtrafikksentralen. Anløpet til Losna er framleis innstilt grunna dårlege vêrforhold.