NRK Meny
Normal

Elvane fløymer over av vatn

Snøen smeltar i store mengder, samstundes som det har kome veldig mykje nedbør på ganske kort tid. Resultatet er at mange elvar no går over sine vanlege breidder.

Mykje vatn i Gaula på Sande i Gaular

MYKJE VATN: Det er mykje vatn i Gaula, som går gjennom Gaular kommune i Sunnfjord.

Foto: NRK-tipsar

– Måsane har bygd reir lags heile elvebreidda, men i går måtte dei sjå på at alt vart vekke. Dei måtte kapitulere mot vassmassane, seier Sølvi Kapstad frå Sande i Sunnfjord.

Ho driv Sande Kro og stod på verandaen rett ved elvebreidda. Elva Gaula vaks og vaks utover dagen i går. I dag har den gått litt ned, men det er framleis kraftig vassføring i elva.

Regionsjef i NVE, Brigt Samdal, stadfestar at det er mykje vatn i elvane rundt om i fylket no.

– Det er veldig mykje vatn i elvane på grunn av snøsmelting og regn, men det er likevel ikkje i fare for å få noko flaum her, seier Samdal.

Brigt Samdal, NVE

IKKJE FARLEG: Brigt Samdal i NVE seier at dei ikkje er så mykje vatn at det er fare for flaum.

Foto: Benedikte Grov / NRK

– Har vi nådd toppen no, då?

– Det kan framleis kome ein del vatn før det er tomt, og det kan kome fleire periodar med litt auka vatn. Men vi kjem ikkje til å nærme oss noko terskel for skader her i Sogn og Fjordane.

Mykje vatn i Gaula

STOR ELV: Gaulavassdraget går utover sine vanlege breidder no.

Foto: nrk-tipsar

Hugs å passe på at vatnet kan få strøyme fritt

Sjølv om NVE ikkje forventar at vatnet skal føre til skader, understrekar Samdal likevel at det er lurt å passe litt på.

– Folk må vere obs på at vatnet får lov til å gå der det skal gå. Om kumlokk eller avløp er tette med greiner til dømes, må ein passe på at ein reinskar opp og let vatnet strøyme fritt, seier Samdal.

Vegopning på Bergum i Førde kommune