Elfly mellom Førde og Bergen

Innan 2022 bør det vere mogleg å ta elfly mellom Førde og Bergen, seier fylkesordførar Jenny Følling til avisa Firda. Ho vil at Sogn og Fjordane skal bli eit føregangsfylke for elektriske fly. Førde-Bergen-ruta er ideell som prøveprosjekt, meiner ho, på grunn av den korte flytida.

Jenny Følling reagerer på forslag ny fordeling av rasmidlar.
Foto: Oddleif Løset / NRK