NRK Meny
Uveret Urd i Florø
Foto: Bård Siem / NRK

Ekstremvêret "Urd" Sogn og Fjordane

  • 350 kundar utan straum

    350 kundar er framleis utan straum i Sogn og Fjordane etter stormen «Urd». Det gjeld Hellevik i Fjaler, Høydal i Hyllestad, Lånefjorden i Balestrand og fleire område i Flora kommune. Alle kundane kan rekne med å få att straumen i løpet av dagen og kvelden. Olje- og energiminister Terje Søviknes seier at beredskapen har blitt mykje betre dei siste åra, men at vi framleis må rekne med omfattande straumbrot når ekstremvêr slår til.

  • Ingen meldingar om rømming

    Fiskeridirektoratet har førebels ikkje fått meldingar om rømmingar frå oppdrettsanlegga under stormen, seier seniorrådgjevar Geir-Martin Kvamme. Det er fleire anlegg langs kysten og rømmingar har tidlegare vore problem i kraftig vind. Kvamme seier mange anlegg no blir undersøkt for rømmingar.

Foto: Ole Andre Rekkedal
Foto/redigering: Truls Kleiven
Foto/redigering: Truls Kleiven
Bård Siem rapporterer fra Florø.
Adalaheidur Oldeide rapporterer fra Måløy hvor bølgehøyden øker.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.