NRK Meny

Ekstraferje i ein månad

Sambandet Anda-Lote kjem til å bli trafikkert av to ferjer iallfall i ein månad. Samferdslesjef Dina Lefdal i fylkeskommunen seier at den verste turisttrafikken må vere over før dei går tilbake til ei ferje. Ein månad med ekstraferja «Sognefjord» kostar fylkeskommunen fire millionar kroner.

Bilferjene Årdal og Sognefjord på Anda-Lote
Foto: Steinar Lote / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.