Ekstraavgangar også i kveld

Fjord1 vil også i dag sette opp ein del ekstraavgangar på ferjesambandet Hella-Vangsnes på riksveg 13. På grunn av stenginga av E16 i Gudvangen er det mange som kryssar Sognefjorden her når dei vel Vikafjellet som omkøyringsrute. Til no i dag har ferjene greidd å ta unna trafikken som vanleg. Fjord1 har framleis problem med den største av dei tre ferjene som brukar å trafikkere sambandet, «MF Gulen». Servicefolk er på ferja og jobbar på spreng for å få den tilbake i drift. «MF Sunnfjord» går fram til det som erstatningsferje.

Vegopning på Bergum i Førde kommune